Thẻ: KCN Yên Phong Bắc Ninh

  • Bắc Ninh: Công nhân sống sao khi lương còn một nửa!

    BẮC NINH: Mỗi người một kiểu mất việc, giảm lương. Tết cận kề rồi, đùng cái thu nhập chỉ còn một nửa do giảm việc. Người hôm nay còn việc nhưng thấp thỏm lo âu không biết còn ổn đến Tết không khi nghe tin công ty sắp giảm nhân sự.